СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

седмична програма
     понеделник
     вторник
    сряда

четвъртък 2
петък1
 


 

График на учебните занятия:

I смяна

І час 7.30ч. - 8.10 ч.         

ІІ час 8.20 ч. - 9.00 ч.       

ІІІ час 9.20 ч. - 10.00 ч.   

ІV час 10.10 ч. - 10.50 ч.  

V час 11.00 ч. - 11.40 ч.    

VІ час 11.50 ч. - 12.30 ч.  

 

 

IІ смяна

І час 13.30ч. - 14.10 ч.      

ІІ час 14.20 ч. - 15.00 ч.    

ІІІ час 15.10 ч. - 15.50 ч.  

ІV час 16.00 ч. - 16.40 ч.  

V час 16.50 ч. - 17.00 ч.    

VІ час 17.10 ч. - 17.50 ч.  


ДА ДОСТИГНЕМ ЗВЕЗДИТЕ !